Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.

Susipažinkim, aš esu Greta ir aš vertinsiu kokio dydžio kreditą tau galim suteikti.

Tam, man reikia informacijos, be kurios negalėsiu pateikti pasiūlymo.

Jei kils klausimų apie paraišką arba patį kreditą, drąsiai skambink man +370 615 14202.

Susipažinkim, aš esu Greta ir aš vertinsiu kokio dydžio kreditą tau galim suteikti.

Tam, man reikia informacijos, be kurios negalėsiu pateikti pasiūlymo.

Jei kils klausimų apie paraišką arba patį kreditą, drąsiai skambink man +370 615 14202.

Jeigu dabar būtum banko skyriuje, prašyčiau duoti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jį skenuočiau, segčiau prie didelės krūvos dokumentų ir taip toliau.

Bet tau pasisekė! Nebereikia eiti į banko skyriu tik tam, kad patvirtintume tavo tapatybę.

Liko paskutinis žingnis.

Veikiam pagal bankinę licenciją, todėl prieš pateikdama kredito pasiūlymą privalau paklausti dar kelių klausimų.

Pažadu, formalumai jau beveik baigėsi.

Sveikinu! Patikrinus visus duomenis, pranešiu.

1/ Paskolos suma ir terminas

Pvz., pasiskolinus 3 000€ 60 mėn laikotarpiui su fiksuota metine palūkanų norma 9%, mėnesiniu sutarties administravimo mokesčiu 7€, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) - 14,55%, bendra grąžinama suma - 4 576,80€. Sutarties sudarymo mokesčio netaikome.

Pastaba: šis pasiūlymas yra preliminarus. Norint gauti tikslų pasiūlymą, reikia užpildyti paskolos paraišką.

2/ Paraiška

Pagal LR Vartojimo kredito įstatymą, paskolos pasiūlymą galim pateikt tik įvertinę bendrus tavo šeimos finansinius įsipareigojimus

i

Bendros mėnesinės pajamos atskaičius mokesčius (Eur/mėn)

i

Visi mėnesiniai įsipareigojimai kredito įstaigoms ir/arba fiziniams asmenims pagal kredito sutartis. Jei įsipareigojimų neturite, rašykite 0.

i

Patvirtinu, kad:
• man yra žinoma, jog nepateikus visos prašomos informacijos, Bankas turi teisę nesuteikti kredito;
• nesu nemokus (-i), kaip nemokumą apibrėžia Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas, man nėra ir nebuvo iškelta bankroto byla, nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pranešimo kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą;
• esu informuotas (-a), kad standartinė informacija apie vartojimo kreditą ir/ar kredito limitą po Banko sprendimo priėmimo pateikiama prašymo užpildymo vietoje arba Banko klientų aptarnavimo padalinyje;
• informacija pateikta Kredito paraiškoje yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju Banko paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog Kredito paraiškoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Bankas turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas;
• patvirtinu, kad kitų, Kredito paraiškoje nenurodytų, finansinių įsipareigojimų neturiu;
• su Banko operacijų ir paslaugų įkainiais susipažinau ir su jais sutinku;
• esu informuotas, kad Kredito paraiška yra negrąžinama ir saugoma Banke.
• esu informuotas, jog Bankas vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 6 str. 1 d. punktais b – („b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, ar imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“, ir „c) tvarkytis duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“ teiks paklausimus ir gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, taip pat keisis jais, naudos gautus duomenis tokiais tikslais:
◦ Banko finansinių paslaugų teikimas;
◦ Sandorių su klientais rizikos vertinimas ir mažinimas;
◦ Rinkodaros priemonių klientams pritraukti įgyvendinimas (jeigu duosiu sutikimą);
◦ Informacijos apie banko teikiamus produktus esamiems klientams pateikimas;
◦ Verslo ir administracinės veiklos vykdymas.
• esu informuotas, kad Bankas tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti bei atsižvelgdamas į teikiamo produkto / paslaugos savybes ir susijusias rizikas gali rinkti ir tvarkyti duomenis iš kitų teisėtų šaltinių:
◦ Iš kitų finansų įstaigų (pavyzdžiui, kitų Lietuvoje veikiančių bankų);
◦ Iš įvairių valstybinių institucijų ir registrų (pavyzdžiui, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės ligonių kasos, Nacionalinės mokėjimų agentūros, VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų);
◦ Iš jungtines skolininkų duomenų rinkmenas administruojančių asmenų (pavyzdžiui, UAB Creditinfo Lietuva);
◦ Iš juridinių asmenų, kai Jūs esate vienaip ar kitaip su šiais juridiniais asmenimis susijęs (pavyzdžiui, esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis ir pan.).
◦ Iš kitų fizinių asmenų (pavyzdžiui, kai jie pateikia sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų duomenis, taip pat bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir kitų asmenų duomenis);
◦ Iš įvairių kitų fizinių ar juridinių asmenų, vykdant sutartinius ar teisės aktų reikalavimus, mums pateiktų dokumentų (pavyzdžiui, informacija turto vertinimo ataskaitose, pažymose ir pan.);
◦ Iš savo partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie Banką pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Vykdydami savo veiklą galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.
• esu informuotas apie savo teisę susipažinti su Banko tvarkomais mano asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų, nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
• esu informuotas apie tai, kad Bankas priimdamas sprendimus dėl vartojimo kredito ar kredito limito suteikimo gali tvarkyti mano duomenis automatiniu būdu, ir kad turiu teisę nesutikti, kad man nebūtų taikomas automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas;
• man žinoma, kad įgyvendinamas savo kaip duomenų subjekto teises, galiu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt;
• esu informuotas apie tai, kad Bankui nesuteikus finansinės paslaugos mano užpildyta paraiška bus sunaikinama ir mano duomenys nebus saugomi, tačiau mano pasirašyta informavimo apie duomenų tvarkymą forma bus saugoma teisės aktų nustatytą laikotarpį;
• esu informuotas apie tai, kad su Banko asmens duomenų tvarkymo principais galiu susipažinti www.manopaskola.lt arba/ir www.manobankas.lt skiltyje Asmens duomenų apsauga.

Sutinku, kad Bankas rinktų mano asmens duomenis, įskaitant atliekamų finansinių operacijų duomenis, informaciją apie mano naudojimąsi Banko produktais ir paslaugomis bei mano kreditingumą, ir juos tvarkytų/naudotų teikiant man skirtus individualius pasiūlymus dėl naudojimosi Banko paslaugomis.

Sutinku, kad Bankas mano asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono nr., el. pašto adresą) naudos kreiptis, pasiteirauti nuomonės ir teikti informaciją apie siūlomas paslaugas.

3/ Tapatybė
4/ Padėk save pažinti
5/ Sutartis
6/ Pinigai sąskaitoje